• Diện tích trung bình 431m2
  • 04 phòng ngủ riêng biệt bao gồm 02 phòng giường đôi và 02 phòng 02 giường đơn
  • 02 phòng tắm chính tiện nghi với bồn tắm, các phòng tắm phụ bao gồm cabin tắm đứng