• Diện tích trung bình 318m2
  • 03 phòng ngủ riêng biệt bao gồm 02 phòng giường đôi và 01 phòng 02 giường đơn
  • 02 phòng tắm chính tiện nghi với bồn tắm, 01 phòng tắm phụ bao gồm cabin tắm đứng