• Diện tích: 25m2
  • Hướng: Thành phố
  • Giường: 2 giường đơn