• Gồm 130 phòng, diện tích trung bình 50m2
  • Phòng ngủ loại giường đơn hoặc giường đôi
  • Phòng tắm tiện nghi với cabin tắm đứng