• Gồm 34 phòng, diện tích trung bình 52m2
  • 01 giường đôi
  • Phòng tắm tiện nghi