• Gồm 32 phòng, diện tích trung bình 56m2
  • 01 giường đôi/ 02 giường đơn
  • Phòng tắm tiện nghi với bồn tắm