• Phòng 4 giường đơn hoặc 1 giường đôi + 2 giường đơn
  • Phòng rộng, thích hợp cho gia đình