• Diện tích: 60m2
  • Hướng: Biển
  • Giường: 1 giường đôi