• Diện tích: 36m2
  • Hướng: Biển, Thành phố
  • Giường: 2 giường đơn