• Diện tích: 36m2
  • Hướng: Biển
  • Giường: 3 giường đơn