• Phòng dành cho gia đình
  • Thiết kế ấm cúng, cổ điển, gần gũi
  • Giường: 3 giường đơn