• Ban công riêng hướng phố
  • 2 giường đơn 1,2m hoặc 1 giường đôi 1,6m