• Mang cảm giác gần gũi, thiên nhiên
  • Hướng: Vườn
  • Giường: 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn